f7665e06-5d6d-4fc1-b2d6-58a09970b230 ndp

Laboratory Manager

Functieomschrijving

Troy Moerdijk, gevestigd op het industrieterrein Moerdijk, is een Amerikaanse organisatie en een kennisintensieve wereldwijde speler in de chemische industrie. Troy produceert chemische formuleringen en reactieproducten voor industriële klanten. Onze organisatie heeft ambitieuze plannen en is op zoek naar een Laboratory Manager die met enthousiasme en professionaliteit wil meewerken aan de toekomst van Troy. 

Voor onze locatie op Moerdijk zijn wij op zoek naar een Laboratory Manager die sturing geeft aan het laboratorium en zorg draagt voor de veiligheid in het laboratorium.  Ook  het beheer van de kwaliteitscontrole en het (kwaliteits-)managementsysteem valt onder verantwoordelijkheid van de Laboratory Manager.

Wat zijn de taken van de Laboratory Manager?

Onze Laboratory Manager:

·         geeft leiding aan het personeel in het laboratorium;

·         zorgt ervoor dat alle kwaliteitscontroleprocedures correct worden uitgevoerd;

·         beheert het (kwaliteits-)managementsysteem waarin alle belangrijke processen worden beschreven en hun conformiteit met de relevante normen en standaarden wordt gewaarborgd;

·         ondersteunt de productie op technologisch vlak om de productieprocessen te verbeteren;

·         zorgt ervoor dat alle activiteiten uitgevoerd in het laboratorium voldoen aan de vastgestelde (ISO) procedures;

·         voert maandelijks veiligheids- en huishoudelijke inspecties uit en rapporteert hier maandelijks over;

·         stelt de kwaliteitscontroleprocessen voor de locatie vast, inclusief monsterneming en nodige meetmethoden alsmede daarbij benodigde apparatuur;

·         zorgt voor de beschikbaarheid van documentatie om de producten veilig en correct te produceren;

·         draagt de zorg dat alle monsters die vertrekken voldoen aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;

·         voert laboratoriumexperimenten, pilot plant batches en startups van nieuwe en bestaande producten uit teneinde de opbrengst(waarschijnlijkheid) te bepalen of te verbeteren; 

·         identificeert mogelijkheden voor kostenefficiëntie van de afdeling;

·         initieert de vereiste investeringen in het laboratorium;

·         bevordert en implementeert het gebruik van moderne technieken;

·         stelt procedures vast voor de ontvangst, inspectie en goedkeuring van verpakkingen uit de productie;

·         evalueert alternatieve grondstoffen en lost productieproblemen op;

·         zorgt voor de verspreiding van de juiste informatie binnen de Troy organisatie;

·         voert op aanvraag speciale opdrachten uit.

Rapporteert aan en geeft leiding aan:

Werkt onder toezicht van de Site Manager en geeft leiding aan de medewerkers van het Laboratorium.

Opleiding en ervaring:

·         minimaal een Bachelor en bij voorkeur een Master in organische, anorganische of analytische chemie;

·         relevante leidinggevende ervaring in de chemische industrie;

·         uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engels taal;

·         teambuilder;

·         vermogen om prioriteiten te stellen;

·         proactief, met een gevoel voor urgentie.

Voor vragen neem vrijblijvend contact op met Jacqueline Courbois: jacqueline@cpoadvies.com Mobiele nummer: 06-43265232