dfe022af-47c7-47da-9696-3be4e2816688 jobdigger

Directeur Wolfert Dalton

Functieomschrijving

De missie
De missie van de Wolfert van Borselen scholengroep luidt: "Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

"

Dit bereikt de scholengroep met:

 • een uitdagend leerstofaanbod met een internationale dimensie;
 • zelfstandig en samenwerkend leren, gericht op zelfontplooiing;
 • een ambitieuze en innovatieve aanpak;
 • een schoolcultuur gericht op zelfontplooiing;
 • eenheid in kwaliteit, naast verscheidenheid in uitvoering.

Deze missie is van toepassing op het geheel van de Wolfert van Borselen scholengroep en op elk van de afzonderlijke vestigingen.
De directie van de Wolfert van Borselen Scholengroep is op zoek naar een inspirerende, inhoudelijk sterke directeur met flair.
Plaats in de organisatie
De directeur van Wolfert Dalton is integraal verantwoordelijk voor de school op de terreinen onderwijs, financiën & beheer en HRM. Daarnaast maakt de directeur deel uit van de algemene directie. De algemene directie bestaat uit zes locatiedirecteuren en de twee leden van de centrale directie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de locatiedirecteur en de algemene directie zijn vastgelegd in het directiestatuut van de Wolfert van Borselen scholengroep. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de algemene directie zijn vastgelegd in het managementstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Beide stukken zijn te vinden in de documentatie op de website.

De opdracht
De omgeving van Wolfert Dalton verandert in een hoog tempo. Over het algemeen wordt ervaren dat de school goed loopt, er is een sfeer van veel gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid, veiligheid en rust. Tegelijkertijd is de omgeving van Wolfert Dalton zeer concurrerend en verandert de leerlingenpopulatie. Het daltononderwijs is binnen Wolfert Dalton nog geen gemeengoed en de kwaliteit van onderwijs is niet op elk onderdeel van de school op orde. Dit heeft o.a. als gevolg dat het leerlingenaantal terugloopt.
Het is de opdracht voor de nieuwe directeur om aan al deze veranderingen sturing te geven en te zorgen voor verbetering. Eén van de belangrijkste aspecten van de opdracht is te zorgen voor een stijgend aantal leerlingen. Het is van belang dat Wolfert Dalton zich goed positioneert en profileert op een wijze die aansprekend is voor leerlingen en ouders.

De directeur is in staat om de gekozen onderwijsvisie door te zetten en de ingeslagen weg te volgen waardoor er een werkwijze wordt gehanteerd die voldoet aan de daltonmethode. Er is consensus over de richting binnen de school; voor de directeur is de opdracht de koers vast te houden en te zorgen voor het implementeren en uiteindelijk, borgen van de gekozen strategie.

De nieuwbouw, een nieuw onderwijsconcept en de veranderende populatie vragen veel van alle medewerkers van Wolfert Dalton. De directeur ziet kansen, is ondernemend en durft nieuwe wegen in te slaan om te zorgen voor de doorontwikkeling en profilering van de school.

Functie-eisen

 • u heeft affiniteit met daltononderwijs en bent als persoon in staat dit op motiverende wijze voor te leven;
 • u heeft een voltooide academische opleiding of een vergelijkbaar werk- en denkniveau;
 • u bent onderwijskundig sterk en ziet kansen;
 • u heeft affiniteit met marketing;
 • u beschikt over ruime leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie;
 • u bent in staat te schakelen en verbinding te leggen tussen inhoudelijke ontwikkelingen en de bedrijfsmatige aspecten van de school, te weten de bedrijfsvoering, de onderwijslogistiek, formatiebeleid en de financiële vraagstukken;
 • u bent in staat een netwerk ten behoeve van de school op te bouwen;
 • u bent in staat en bereid de school te representeren;
 • u heeft ervaring met systemen voor kwaliteitszorg binnen het onderwijs;
 • u heeft aandacht voor het functioneren van het managementteam als team, voor de verdeling van taken in de school en voor de juiste balans tussen verantwoordelijkheid geven en verantwoording vragen;
 • u biedt vanuit een eigen visie ruimte, delegeert, bewaakt rollen, geeft vertrouwen en verbindt;
 • u onderschrijft de uitgangspunten van openbaar onderwijs;
 • u bent bereid, uit hoofde van uw functie, actief te participeren in de Rotterdamse lokale samenleving.

Nadere informatie en solliciteren :
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van naam Lidewij Geertsma. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.
Voordracht van kandidaten : nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.wolfert.nl .

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl .
Contactgegevens
Lidewij Geertsma
partner/consultant

Mirjam van Gerwen
managementassistente

Wesselo & Partners | Selection as art
telefoon :
internet: www.wesselopartners.nl

 • Pleysier College Transvaal Den Haag

  Met ingang van 01-09-2020 zijn wij voor de functie Directeur VSO cluster 4 - Pleysier College Transvaal in Den Haag...

 • Wijzer in Onderwijs Vlaardingen en Maassluis

 • CBS Joris de Witte Oegstgeest

  directeur basisonderwijs...

 • Goeman Borgesiusschool Amsterdam

 • Geplaatst: 22 uur geleden geplaatst

 • Plaats: Rotterdam e.o.

 • Functietitel: Directeur Wolfert Dalton

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.