cc2f3188-1a10-4c6f-9b6e-91f9b6a5dc72 jobdigger

Medewerker Kleding / Materialen

Functieomschrijving

Plaats in de vereniging Onder de scheidsrechterscommissie en onderdeel van de pool spelbegeleiders 1,5 uur per wedstrijd (6 of meer wedstrijden per seizoen)

  • Bewaakt de waarden en normen
  • Geeft leiding aan de wedstrijd
  • Treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van belangrijke zaken
  • Onderbreekt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort overtreding van de regels
  • Draagt zorg voor een correcte invulling van de uitslag
Een persoon ouder dan 21 jaar die de regels van het spel kent (of wil leren), ervaring heeft met de doelgroep en een wedstrijd met gevoel kan begeleiden Wedstrijdkleding en middelen worden beschikbaar gesteld door Hilvaria; er is een mogelijkheid tot het volgen van interne danwel KNVB opleidingen; er is begeleiding tijdens de wedstrijden

Mark Kleinheerenbrink (Lid scheidsrechterscommissie)

Plaats in de vereniging Onder de activiteitencommissie en onderdeel van de pool ondersteuners Nader te bepalen, afhankelijk van de activiteiten

 • het ondersteunen bij activiteiten binnen de club zoals in de activiteitenkalender aangegeven
 • aanwezig zijn bij de vergaderingen van de activiteitencommissie
 • volledig beschikbaar zijn bij de uitvoering van activiteiten en hierbij het (mede)aanspreekpunt zijn
Een persoon die het leuk vindt om activiteiten te organiseren Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Ton Hoosemans (bestuurslid facilitaire zaken)
Mail:

Plaats in de vereniging

 • het onderhouden van de vacaturebank en het signaleren van knelpunten mbt het invullen van vacatures
 • meedenken over verbeteringen en het oplossen van het vrijwilligerstekort
 • aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de vrijwilligerscommissie
 • overleggen met het bestuur (2x per jaar)
Een persoon die graag het tekort aan vrijwilligers bij Hilvaria opgelost ziet worden Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Ad Fonken (voorzitter vrijwilligerscommissie)

Plaats in de vereniging Onder het bestuurslid facilitaire zaken en onderdeel van de kleding / materialen-commissie Nader te bepalen, piekbelasting ligt aan het begin en aan het einde van het seizoen

 • je zorgt dat er voor ieder team kleding en materialen beschikbaar zijn
 • je verdeelt de kleding en materialen over de teams
 • je deelt kleding en materialen uit bij aanvang van het seizoen en houdt hiervan een administratie bij
 • je faciliteert bij alle zaken mbt kleding en materialen gedurende het seizoen
 • je neem kleding en materialen in bij afsluiting van het seizoen en houdt hiervan een administratie bij
 • je zorgt dat er na de zomerstop weer voldoende kleding en materialen beschikbaar zijn
Een persoon die er voor wil zorgen dat de teams van Hilvaria voorzien zijn van kleding en materialen Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Ton Hoosemans (bestuurslid facilitaire zaken)
Mail:

Plaats in de vereniging Onder bestuurslid accomodatiezaken en onderdeel van de onderhoudsploeg

 • Klusje en reparatiewerkzaamheden gebouwen
 • Maaien gras buiten de velden
Een persoon die een of meerdere dagen per week beschikbaar is om aanwezig te zijn op het sportpark om werkzaamheden te verrichten Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Tim van Rijswijk (bestuurslid accomodatiezaken)

Plaats in de vereniging Onder de jeugdcommissie en onderdeel van de pool wedstrijdcoördinatoren 5 uur per keer (8.00-12.45 of 12.30-17.30); aantal keren per seizoen in overleg

 • Ontvangst leiders en scheidsrechters, zorg voor koffie of thee
 • Ontvangst KNVB scheidsrechters, zorg dat deze netjes worden ontvangen
 • Wegwijs maken naar kleedkamers en velden
 • Uitgifte van wedstrijdballen, vlaggen en evt. fluitjes aan scheidsrechters
 • Onder rust zorgen voor thee en ranja, evt. ook na afloop
 • In ontvangst nemen van alle uitgegeven materiaal
 • Overdracht van morgen naar middag
 • Bij afgelasting van wedstrijden voert hij/zij het protocol afgelasting uit
 • Het optreden als contactpersoon bij calamiteiten
 • Het toezien op naleving van de Hilvaria normen en waarden
Een persoon die het visitekaartje wil zijn van onze vereniging Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Dick Nijenhuis (lid jeugdcommissie)

Plaats in de vereniging Onder de barbeheer-coördinator binnen de tak van de penningmeester en onderdeel van pool met barmedewerk(st)ers

 • gastvrije bediening in de kantine van al onze gasten en leden
 • toezicht houden op naleving van alcoholverkoop aan 18-plussers
Een enthousiaste barmederk(st)er die het visitekaartje wil zijn van onze vereniging

Marion van Rijswijk (barbeheer/coördinatie)

Een of meerdere dagen per week beschikbaar rond 16.00 uur

 • indien de velden afgekeurd worden: melding maken op de website vóór 17.00 uur
Een persoon die kan beoordelen of een veld geschikt is om op te trainen Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Tim van Rijswijk (bestuurslid accomodatiezaken)

Onder bestuurslid accommodatiezaken en onderdeel van de pool met terreinknechten

4,5 uur per week (30-35 weken per jaar)
 • het uitgeven en in ontvangst nemen van trainingsmaterialen
 • toezicht houden op het retour komen van materialen
 • teams aanspreken op niet schoonmaken kleedkamer
 • verlichting uitzetten en afsluiten kleedkamers op trainingsavonden

Een persoon die een of meerdere avonden per week beschikbaar is om aanwezig te zijn op ons sportpark

Tim van Rijswijk (bestuurslid accomodatiezaken)

Wedstrijdverslagen schrijven van het eerste elftal.
de Hilverbode en de wedsites 013voetbal.nl en amateurvoetbaleindhoven.nl.

Iemand met een vlotte pen die het leuk vind om het eerste elftal te volgen. Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Onder de toernooicommissie en onderdeel van de pool toernooihulpen 2 dagen van 9 uur (eind mei / begin juni)

 • Park netjes houden, vuilnisbakken opruimen
 • Hand en spandiensten (inspringen waar nodig)
 • Spullen halen in dorp die we te kort komen op laatste moment
Iemand die graag een steentje bijdraagt aan de organisatie van de jeugdtoernooien Voor deze functie is géén vergoeding beschikbaar

Teun de Bruijn (toernooicommissie)

Hilvaria komt ook in derde wedstrijd niet tot winst

Hilvaria 1 ook in tweede wedstrijd hard onderuit

Hilvaria JO19-1 pakt eerste 3 punten

Hilvaria 7 verliert Länderspiel im Esbach

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.