c131c110-e260-49b4-97dc-a069172265b8 jobdigger

Buitenschoolse Opvang

Functieomschrijving

Buitenschoolse opvang

Kindkracht 0/12 verzorgt kwalitatieve en professionele buitenschoolse opvang (BSO) binnen de gemeente, voor kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. De kinderen van basisschool de Elckerlyc worden opgevangen bij locatie Grote Beer, gelegen naast de school.

De buitenschoolse opvang verzorgt:

  • voorschoolse opvang (van 7.30 u - 8.45 u)
  • naschoolse opvang (na schooltijd tot 18.30 u)
  • vakantieopvang (dagopvang in vakanties)

Tijdens schoolvakanties en studiedagen is het voor alle kinderen van de Elckerlyc mogelijk om een losse opvang dag aan te vragen bij BSO Grote Beer.

Na schooltijd worden de kinderen door medewerkers van de BSO opgehaald. Vanaf groep 3 mogen kinderen zelfstandig naar de BSO komen.

Op de buitenschoolse opvang ligt het accent op ontspanning. Er heerst een warme en zo huiselijk mogelijke sfeer. In iedere groep wordt een passend activiteitenaanbod geboden en is leeftijdsgericht speelmateriaal aanwezig. We hechten hierbij veel waarde aan kinderparticipatie.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen met of of kijkt u eens op onze website www.kindkracht.nl

Indien wijzigingen in de lestijden plaatsvinden, anders dan vermeld in deze jaargids, stelt de school de BSO en u hiervan in kennis. Wij raden u wel aan dit voor de zekerheid te verifiëren.

Informatie

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.