84de1791-5105-41c2-9410-5da5c354d793 ndp

Adviseur HR Advies & Expertise (0,8 – 1 fte)

Functieomschrijving

De dienst Human Resource Management (HRM) bestaat uit twee teams: HRM Advies & Expertise en HRM Services. Je gaat werken in een leuk team van 7 adviseurs HR Advies & Expertise en een teamleider. Het is een hard werkend professioneel team adviseurs die met veel plezier hun vak uitoefenen. Vanuit de strategie is er een aantal belangrijke HR thema’s geformuleerd zoals OnBoarding, Strategische Personeelsontwikkeling, Recruitment, Gezond en actief blijven werken. Samen met de adviseurs HR Advies & Expertise en HRM Services draag je actief bij aan een toekomstbestendig Summa College.

Informatie over de functie: In je rol als adviseur werk je pro-actief voor opleidingen en/of diensten van het Summa College. Je fungeert als vaste adviseur voor de directeur en de teamleiders. Je denkt mee over de ontwikkeling van het team richting de lange termijn en je adviseert bij individuele casuïstiek. Je analyseert bestuurs- en managementinformatie en weet dit te gebruiken om je adviezen te onderbouwen. Binnen het Summa College wordt gewerkt volgens het principe “teams in the lead”. Daarnaast acteer je als expert op de volgende onderwerpen: management informatie (meerjaren cijfers en maandrapportages), functiebeschrijving en -waardering en organisatieontwikkeling. Als expert werk je binnen de kaders van de Summa strategie en het HR jaarplan. Je expertise werk komt tot uiting in het analyseren van vraagstukken en oplossingsrichtingen alsmede in projectleiderschap of (mee)werken in vaak integrale projecten en processen. Het vormen, bijstellen en uitvoeren van de strategie in HR adviezen en HR beleidsvoorstellen is continue in ontwikkeling.

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.