83d65071-2e41-47cd-8cc7-d8472e5f5628 jobdigger

Pedagogisch Medewerker MBO Kabouterhuis

Functieomschrijving

Dynamo biedt in Amsterdam een compleet aanbod van welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Dynamo stimuleert bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo Voorscholen heeft 36 voorscholen in Amsterdam, waar kinderen van twee tot vier jaar zich spelenderwijs voorbereiden op het basisonderwijs, en een buitenschoolse opvanglocatie. Dynamo heeft locaties in de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum.

Dynamo heeft een duidelijk doel als het gaat om de opvang van kinderen: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Amsterdam zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan. De samenwerking met scholen is intensief en Dynamo neemt actief deel aan het vormen van een aantal integrale kindcentra (IKC's). Dynamo is er voor ieder kind en biedt ondersteuning op maat in de ontwikkeling van kinderen.


Als pedagogisch beleidsmedewerker bij Dynamo ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van het pedagogisch beleid. In het pedagogisch beleid van de voorscholen is vroeg- en voorschoolse educatie (vve) verankert en alle aspecten die daaraan verbonden zijn. Jij bewaakt of het pedagogisch beleid voldoet aan landelijke en stedelijke eisen en geeft gevraagd en ongevraagd advies voor aanvullingen op het beleid. Je zorgt dat de rode draad van de visie en missie van Dynamo Voorscholen in protocollen en werkinstructies terugkomt.
Je hebt frequent overleg met de pedagogisch coaches om ontwikkelingen op pedagogisch gebied, de zorgstructuur en signalen vanuit de werkvloer te bespreken. Je ondersteunt de pedagogisch coaches en teamleiders bij casuïstiek rondom kinderen met zorg.

• Proactief, onderzoekend en nieuwsgierig zijn om de ontwikkelingen en trends binnen de kinderopvang en pedagogiek te vertalen naar beleid en werkinstructies.
• Positief omgaan met weerstand van medewerkers en dit zien als kans om medewerkers mee te nemen en ontwikkelingen nog beter vorm te geven.
• Een afgeronde pedagogische opleiding op minimaal HBO-niveau die kwalificeert voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang (conform wet IKK).


Bij Dynamo ga je werken in een omgeving waarin je je nooit zult vervelen, met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Bij een organisatie die kinderopvang en voorscholen plaatst in een breder perspectief (zorg van 0 tot 100). De organisatie is volop in ontwikkeling en steeds op zoek naar nog meer kansen om kinderen een goede start te geven.

Dynamo biedt een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan, met intentie tot verlenging. Inschaling vindt plaats in schaal 9 van de cao kinderopvang en is afhankelijk van je kennis en ervaring.

Schrijf dan vandaag nog een inspirerende motivatie en stuur deze met je cv via de website van Dynamo.
Bel of app dan naar , , via telefoonnummer of stuur een mail naar .

Onze focus ligt op de bestrijding van armoede, sociaal isolement, versterken zelfredzaamheid, en we werken aan een gezonde leefstijl en talentontwikkeling.

De productgroep Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en Jeugd (WMJ) van Dynamo is actief in de Amsterdamse gebieden Oud Oost, Watergraafsmeer, IJburg, Rivierenbuurt en Buitenveldert.


De centrale thema's in ons werk zijn: armoedepreventie, eenzaamheidsbestrijding, gezonde leefstijl, en meedoen. Dit zijn het jeugd- en jongerenwerk en de maatschappelijke dienstverlening, WPI (sociale dienst), de formele en informele zorg, scholen, vluchtelingenwerk, formele en informele buurtvoorzieningen en bovenal bewoners.
Als participatiemedewerker ondersteun je bewoners(groepen) die het initiatief nemen om zich voor elkaar of voor anderen in de wijk in te zetten en schep je randvoorwaarden: je stimuleert en faciliteert de initiatieven en brengt bewoners in contact met elkaar.
Voor mensen met een GGZ-problematiek, senioren met risico op sociaal isolement, bewoners met een fysieke en/of verstandelijke beperking, vluchtelingen, mantelzorgers of niet-zelfredzame bewoners span jij je in en je stimuleert deze doelgroepen om mee te (blijven) doen.

- 7 uur van het pakket zijn bedoeld voor begeleiding van de dagbesteding voor ouderen met beginnende dementie op de woensdag in servicepunt Kraaipan. - 4 uur zijn bedoeld voor het geven van budgetlessen op basisscholen in Oost (o.v.).


We zoeken een enthousiaste en ondernemende collega met een heldere visie op de huidige ontwikkelingen op het gebied van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening en de vaardigheden om deze visie te vertalen naar de praktijk.

- Aantoonbare ervaring met sociaal werk en het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers, stagiairs en buurtbewoners. - In staat zijn de eigen kracht van burgers te versterken: stevig zijn in de dialoog, iemand die weet te binden en te verbinden, mondig en alert in de onderhandeling maar tegelijkertijd weet te relativeren.


De functie is ingeschaald als Sociaal Cultureel Werker 3 in salarisschaal 8 met een minimum van € 2676 en een maximum van € 3742 bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week. Een goede pensioenvoorziening, een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget behoren tot de arbeidsvoorwaarden.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider, Juliette Franssen, via telefoonnummer: of per mail .
De gesprekken vinden plaats op 19 en 23 december en de tweede ronde op 24 december 2019.


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Voor voorschool Het Kabouterhuis gelegen in Zuid is Dynamo op zoek naar een:
voor 16 uur verdeeld over 3 dagen (maandag, dinsdag en donderdag)


De voorschool in het MOC Kabouterhuis is een combinatiegroep van voorschool en observatie voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.


- investeer je in een open communicatiestructuur met ouders, collega's en samenwerkingspartners waardoor de kinderen zo compleet mogelijk ondersteund worden in hun verdere ontwikkeling


Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor onder andere VVE.
Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 6 uur geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 6 met een minimum van € 2.047,- en een maximum van € 2.793,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Naima Azzouz per telefoonnummer .

De gesprekken staan gepland in week 50 en 51 en bij het gesprek is de teamleider aanwezig.


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Voor voorschool De Kraai, gelegen in het centrum van Amsterdam is Dynamo op zoek naar een:

Je hebt zin in de dag, er staan leuke themagerichte activiteiten in de planning. De eerste kinderen komen over een kwartier en je zorgt met jouw collega dat de groep er uitnodigend uitziet en dat je goed voorbereidt de dag begint.
Na een goed overleg met jouw collega over het groepsplan, activiteitenplanning en observaties (kindvolgsysteem) van de kinderen waarin de acties voor de komende dagen zijn afgestemd, sluit je de dag af. Weer een (waarde)volle dag als pedagogisch medewerker mbo op de groep van de voorschool!


Het werken met een VVE methode (Kaleidoscoop, Startblokken, Uk en Puk, Piramide) gaat jou goed af.


- investeer je in een open communicatiestructuur met ouders, collega's en samenwerkingspartners waardoor de kinderen zo compleet mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling en de doorgaande leerlijn met de basisschool wordt gerealiseerd,


Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor onder andere VVE.
Ondersteuning van een teamleider, pedagogisch coach en een ouderbetrokkenheid coördinator.
Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 5 uur in de ochtend geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 6 met een minimum van € 2.047,- en een maximum van € 2.793,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Naima Azzouz, per telefoonnummer .


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Voor voorschool De Kleine Alan Turing, gelegen in het centrum van Amsterdam, is Dynamo op zoek naar een:
voor 22 uur verdeeld over 4 dagen(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)


Je hebt zin in de dag, er staan leuke themagerichte activiteiten in de planning. De eerste kinderen komen over een kwartier en je zorgt met jouw collega dat de groep er uitnodigend uitziet en dat je goed voorbereidt de dag begint.

Na een goed overleg met jouw collega over het groepsplan, activiteitenplanning en observaties (kindvolgsysteem) van de kinderen waarin de acties voor de komende dagen zijn afgestemd, sluit je de dag af. Weer een (waarde)volle dag als pedagogisch medewerker mbo op de groep van de voorschool!


Het werken met een VVE methode (Kaleidoscoop, Startblokken, Uk en Puk, Piramide) gaat jou goed af.

- investeer je in een open communicatiestructuur met ouders, collega's en samenwerkingspartners waardoor de kinderen zo compleet mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling en de doorgaande leerlijn met de basisschool wordt gerealiseerd,


Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor onder andere VVE.

Ondersteuning van een teamleider, pedagogisch coach en een ouderbetrokkenheid coördinator.

Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 5 uur in de ochtend geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 6 met een minimum van € 2.047,- en een maximum van € 2.793,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Naima Azzouz, per telefoonnummer .


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Voor voorschool Ot en Sien, gelegen in Amsterdam Centrum West is Dynamo per januari 2020 op zoek naar een:

Het werken met een VVE-methode (Ot en Sien werkt met Kaleidoscoop) gaat jou goed af.


- investeer je in een open communicatiestructuur met ouders, collega's en samenwerkingspartners waardoor de kinderen zo compleet mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling en de doorgaande leerlijn met de basisschool wordt gerealiseerd,

- Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor onder andere VVE.

- Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 5,3 uur in de ochtend geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 6 met een minimum van € 2.047,- en een maximum van € 2.793,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Willemijn Beekman per telefoonnummer .


Van koffie-inloop tot hulp en advies, van yogales tot buurtrestaurant, van zorg voor nieuwe Amsterdammers tot sollicitatietraining….

De VR vertegenwoordigt alle vrijwilligers van Dynamo, zoekt vrijwilligers en begeleiders op, geeft signalen door en overlegt vier maal per jaar met de directeur over alles wat vrijwilligers aangaat.


Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers worden er lessen gegeven op maandagochtend, dinsdagavond en donderdagavond.

- En die beschikbaar is voor een avond in de week (dinsdag of donderdag van 19.30 - 21.30).


Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers worden er lessen gegeven op maandagochtend, dinsdagavond en donderdagavond.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.