6b65a9a8-80f9-4362-bbb1-dd36581d4ad4 jobdigger

Enthousiaste Verzorgende IG / Verpleegkundige

Functieomschrijving

WIE DURFT EEN NIEUWE UITDAGING AAN BINNEN EEN KLEINSCHALIG WOON-ZORGCOMPLEX? HEEMZORG V.O.F ZOEKT:

ENTHOUSIASTE VERZORGENDE IG / VERPLEEGKUNDIGE (0-32 uur)

[het aantal uren is bespreekbaar]

Inhoud van de werkzaamheden:

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de Verzorgende IG /Verpleegkundige behoren (afhankelijk van de opleiding) ondermeer de volgende zaken:

Inspelen op diverse zorgvragen in wisselende omstandigheden bij verschillende bewoners.

Afhankelijk van de zorgvraag bij de cliënt verricht de medewerkende persoonsgerichte lichamelijke verzorging (en verpleegtechnische handelingen) passend binnen het beroepsprofiel.

Door bewonersgerichte zorg aan te bieden zoekt de Verzorgende IG /Verpleegkundige samen met bewoners naar oplossingen, waardoor deze bewoners zo lang en zo veel mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden.

De Verzorgende IG /Verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt bij de behartiging van de belangen van bewoners, gaat contacten aan en onderhoudt deze met huisartsen, mantelzorgers en andere verwijzers.

U maakt als Verzorgende IG /Verpleegkundige deel uit van een klein zelfstandig team, waarbij U samen met Uw collega's de zorgvraag op een efficiënte en klantgerichte wijze in kaart brengt en in uitvoering neemt.

Bij alles wat U doet houdt U rekening met de zelfstandigheid van de cliënten, die U probeert te behouden of te bevorderen.

Wat bieden wij:

  • Kleinschalige werkomgeving
  • Gezellig team
  • Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • Doorgroei mogelijkheden in functie
  • Afwisselende takenpakket
  • Arbeidsvoorwaarden individueel afgestemd

Over Heemzorg v.o.f.

Heemzorg v.o.f. biedt een volledig pakket zorg en diensten aan op het terrein van welzijn, wonen en zorg. Haar doelgroep bestaat uit ouderen en mensen met een (niet) aangeboren hersenletsel. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit.

Cultuur

De organisatie is kleinschalig en gericht op het primaire proces van de dienstverlening, de daadwerkelijke 'handen aan het bed'. Een persoonlijke aanpak, waarin de cliënt als eindgebruiker centraal staat, een goede samenwerking met direct belanghebbenden en maatwerk zijn belangrijke kernwaarden.

Meer weten? Bel of mail naar

Solliciteren:

Per post : Heemzorg v.o.f. Bultenszijweg 18 7021 JX Zelhem

Info: mobiel

Sluitingstermijn:

Deze vacature staat open tot 30 september 2019

Meer weten? Bel of mail naar


Heemzorg VOF

Bultenszijweg 18

7021 JX ZELHEM

De Heemhoeve CV

Bultenszijweg 7

7021 JX ZELHEM


Deze website is gebouwd door Buro Teckel . Wil je ook een website? Mail met of bel

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.