33152424 ndsm

Technical Manager

Functieomschrijving

People management

 • De zorg voor de medewerkers, d.w.z. het nemen van beslissingen inzake promotie, werving en selectie, functioneren, beoordeling, opleiding, etc.
 • Voeren van functionerings -en beoordelingsgesprekken
 • Opstellen van individuele, controleerbare doelstellingen voor de medewerkers
 • Personeelsplanning d.w.z. een optimale personeelsbezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief

Ambassadeurschap

 • Onderhouden van de contacten met de klant
 • Voert overleg met interne klant
 • Onderhouden van de contacten met en evalueren van de toeleveranciers van technische diensten en producten
 • Signaleren aan de Technical Operations Manager van nieuwe kansen voor JC-IFM bij de klant
 • In overleg met de klant afstemmen van de levering van de technische diensten als opvolging van de SL-overeenkomsten

Klanttevredenheid

 • Rapporteren aan de Technical Operations Manager van onregelmatigheden/ afwijkingen bij de levering van de diverse diensten
 • Aanleveren van schriftelijke rapportages ten behoeve van de maandrapportage voor de opdrachtgever aan de Customer Business Manager
 • Ontwikkelen en evalueren van een energieplan en het doen van verbetervoorstellen
 • Bewaken van de kwaliteit van de activiteiten op het datacenter, als onderdeel van het totale servicepakket
 • Initiëren en leiden van het werkoverleg met subcontractors en de medewerkers van JC-IFM op locatie(s)
 • Inzicht geven in de status van verschillende activiteiten en naleving van actieplannen
 • Stelt periodiek rapportages op en bespreekt deze met klant
 • Is interface naar klant en derden

Financieel

 • Eigenaar van het budget
 • Zorgdragen voor additionele omzet
 • Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van administratieve informatie t.b.v. urenverantwoording, bestelopdrachten en facturering
 • Controleren en accorderen van facturen van toeleveranciers

Overige

 • Het veiligheidsbeleid binnen de technische afdeling
 • Verantwoordelijk voor EHS performance JC personeel en subcontractors. Zorgen voor goede EHS procedures (CHESS) en aanvullende klantenrichtlijnen

Functie-eisen

 • HBO/MBO opleiding Werktuigbouw of AOT aangevuld met cursussen op het op het gebied van bijvoorbeeld meet- & regeltechniek en onderhoudsmanagement
 • VCA VOL en NEN 3140
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het werkgebied
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Managen van (technische) medewerkers, opstellen van rapportages, uitbrengen van energieadviezen.
 • Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift, accuraat.
 • Vaststellen van en opereren binnen jaarlijkse budgetten.
 • Beheerst leidinggevende capaciteiten. Goede relationele, communicatieve vaardigheden.
 • Stressbestendig.
 • Klantvriendelijke en service gerichte instelling.
 • Vervangt Technical Operations Manager bij zijn/haar afwezigheid
 • 24-uurs bereikbaarheid in uitzonderlijke crisissituaties
 • Regelmatige piketdiensten
 • Participeert in BHV-organisatie
 • Verantwoordelijk voor het management van het Datacenter
 • Eigenaar van het budget m.b.t. Techniek
 • Beheren van Critical Environmental Database
 • Functioneel leidinggeven aan (interne en externe)
 • In het bezit van het High Voltage certificaat

Bedrijfsprofiel

 • Het toezien op- en uitvoeren van alle contractuele en procedurele werkzaamheden mbt het beheer van datacentra.
 • De algemene verantwoordelijkheden bestaan in hoofdzaak uit:
 • Verantwoordelijk voor het management van het Datacenter
 • Het zorgdragen voor correcte uitvoering van alle procedurele werkzaamheden binnen voor datacentra vastgestelde normen en richtlijnen
 • Doelmatig en efficiënt laten uitvoeren van correctief en preventief onderhoud
 • Voert constant verbeteringen door
 • Opzetten en beheren van Critical Environmental Database
 • Opzetten van (uniforme) rapportage en testmethodieken
 • Beheert HSE register
 • Draagt zorg voor uitvoering HSE beleid op de locaties(s)
 • Verzorgt i.s.m. Technical Operations Manager incident reporting
 • Is verantwoordelijk voor change management
 • Zorg voor naleving van Datacenter SLA
 • Zorgt voor optimalisatie PUE
 • Registreert en rapporteert down-/out of service- en failure time
 • Managen van buitencontractuele werkzaamheden
 • Opstellen van planningen en begrotingen van grootonderhoud projecten
 • Begeleiding van technische projecten
 • Adviseert klant mbt airflow management en dataroom layout
 • Beheert Assetplan en overlegd hierover met Assetmanager en project manager
 • Beoordelen van technische activiteiten in het kader van Beheer & Onderhoud
 • Beheren van tekeningen, schema´s, onderhoudsvoorschriften en bedieningsaanwijzingen van aanwezige installaties en installatie onderdelen conform wettelijke normeringen
 • Functioneel leidinggeven aan (interne en externe) medewerkers.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.