32493378 ndsm
Projectleider Kwaliteit
Bedrijf: Headhuntersteam Groningen
Geplaatst op: zondag 3 november 2019
Standplaats: Sintjohannesga

Functieomschrijving

Als Projectleider Kwaliteit ben je verantwoordelijk voor het borgen van de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van de werken door de ketenpartner, volgens het technische en functionele Programma van Eisen. Tijdens de uitvoering van vastgoedprojecten ben jij namens Elkien het eerste aanspreekpunt voor de ketenpartner en daarmee gedelegeerd verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitvoering van de projecten Planmatig Onderhoud, Woningverbetering, Sloop/nieuwbouw. Een werkweek in deze functie kent een grote variatie. Circa 30 % van je tijd werk je op kantoor en lever jij informatie aan voor de jaarbegroting, voor de meerjarenonderhouds- en meerjaren investeringsbegroting. Vanuit je expertise rol lever je op aanvraag technische input richting de Projectleider Sociaal voor het goed informeren van de huurders en zorg jij dat alle woninggegevens na oplevering actueel en compleet zijn. De resterende 70 % van je tijd ben je zichtbaar op de projecten en bewaak je de technische kwaliteit tijdens de uitvoering. Ben je medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de werkprocessen tijdens de uitvoering met als doel faalkostenreductie en verhoging van de klanttevredenheid. Tijdens de uitvoering hou je toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op de bouw en draag je zorg  dat de woningen goed worden opgeleverd. In deze zelfstandige functie werk je nauw samen met de contractmanager van Elkien, die de functionele eindverantwoordelijkheid draagt voor de keten en de projectleider en uitvoerder van de ketenpartner. Vanzelfsprekend heb je daarnaast intern afstemming met de Projectleider Sociaal van Elkien en zijn tevreden huurders een belangrijke drijfveer voor je. Tact, inspirerend leiderschap, sensitiviteit en enthousiasme zijn belangrijke succesfactoren in de uitoefening van deze rol.Functie-eisen

Je hebt een afgeronde HBO opleiding bouwkunde en/of installatietechniek en aantoonbare werkervaring in nieuwbouw, verbouw en onderhoudsprojecten. In je dagelijkse werkzaamheden neem je makkelijk besluiten en ben je gericht op samenwerking met je ketenpartners en collega’s van Elkien. Communicatief ben je goed onderlegd en weet je o.a. huurders correct en vriendelijk te informeren waarbij klantgerichtheid en service verlening hoog op je lijst staan.

Competenties:
- besluitvaardig
- resultaatgericht
- samenwerken
- klantgericht
- positie nemen waar nodig
 

Wat heeft Elkien te bieden?
- een werkomgeving met een sterke betrokkenheid bij de huurders
- gezien de schaalgrote van 20.000 woningen uitdagende projecten binnen het vastgoed
- projecten met actuele thema’s als duurzaamheid en ketensamenwerking en een ambitieuze doelstelling om alle woningen in 20150 CO-2 neutraal te hebben
- een prima salaris (schaal I van de CAO Woondiensten) en een juiste balans tussen werk/privé

Reageren?
Elkien kiest ervoor de werving & selectieprocedure te begeleiden door Headhuntersteam.

Let op reageren is mogelijk tot 29/11/2019
Heb je interesse of aanvullende vragen? Stuur je CV met motivatie naar p.roorda@headhuntersteam.nl. Voor vragen kun je Peter Roorda van Headhuntersteam bereiken op 050-5268884.Bedrijfsprofiel

De doelstelling van Elkien is helder. In 2050 zijn alle woningen van Elkien CO-2 neutraal. Complexe en uitdagende vraagstukken waar jij als Projectleider Kwaliteit dagelijks concreet een bijdrage aan mag leveren. Duurzaamheid, een regie rol m.b.t. ketensamenwerking en afstemming van klantwensen versus betaalbare en toekomstbestendige sociale woningbouw kent zo zijn uitdagingen. Jij als Projectleider Kwaliteit bent dagelijks verantwoordelijk voor het innemen van de regierol op  bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van vastgoedprojecten van Elkien.

In het tot stand komen van de vastgoedprojecten werkt Elkien al enige jaren op basis van ketensamenwerking met vaste bouw- en onderhoudspartners. Continue leren en verbeteren met vaste teams; vanuit de overtuiging dat het daardoor beter, sneller en goedkoper kan. Kortom een bijzondere dynamiek met uiteindelijk nog betere einddoelen. Anders dan bij de traditionele aanbesteding gaat het over gemeenschappelijke belangen en doelstellingen realiseren met betaalbaarheid, efficiency en klanttevredenheid als uitgangspunt. Contracten zijn daarmede slechts ondersteunend en niet leidend voor de prestaties.

De regierol van de Projectleider Kwaliteit vraagt nadrukkelijk om een andere functie invulling dan slechts “techniek”. De ketenpartner is verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitvoering. Technische kennis is de basis om de regierol in te kunnen vullen op het gebied van toetsen aan afspraken, gedrag, en huurderstevredenheid. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn in deze regierol essentieel. Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.