0a7b23cd-d7ac-4c0c-bec0-af20be13e7b6 jobdigger

Pedagogisch Medewerker Spelinloop

Functieomschrijving

Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang (voorscholen). Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum.

Daarnaast worden leidinggevenden en het managementteam ondersteund en geadviseerd in het personeelsmanagement en ontwikkelt de afdeling HR-beleid en personele regelingen.


Als senior HR-adviseur acteer je als spin in het web in alle instroom-, doorstroom- en uitstroomgerelateerd advies. Je adviseert en ondersteunt het management en de leidinggevenden bij de uitvoering van het HR-beleid door gedegen specifieke vakkennis. Heb je ervaring met advies op het gebied van ziekteverzuim, ontslagzaken, salaris- en functiegebouwen, arbeidsrecht, sociale verzekeringen en loonbelasting?
Je bent iemand die daarbij de verbinding met de rest van de organisatie kan leggen en bewustzijn en draagvlak weet te creëren.


Je hart ligt bij verzuimbegeleiding en het spreekt je aan mee te werken aan de verdere professionalisering van de afdeling HR.

- je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een HR-functie, bij voorkeur bij een stichting - je hebt goede kennis van en affiniteit met verzuimbegeleiding en wet- en regelgeving op het gebied van HR; - je hebt gevoel voor de belangen van de organisatie en de medewerkers en gaat daar op een evenwichtige wijze mee om.

- het uitvoeren van HR-taken, zoals werving & selectie, arbeidsvoorwaardengesprekken en personeelsmutaties; - het begeleiden van langdurig verzuim, zoals het adviseren van leidinggevenden, bijhouden van verzuimdossiers, overleggen met bedrijfsarts en het opstellen van de benodigde documenten (Wet Verbetering Poortwachter); - het informeren van de organisatie over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van HR door middel van nieuwsbrieven, workshops etc. - het anticiperen en inzoomen op belangrijke thema's zoals werkdruk en mantelzorg binnen Dynamo


De functie is ingeschaald in salarisschaal 10 met een minimum van € 3.043,- en een maximum van € 4.564,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week. Een goede pensioenvoorziening, een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget behoren tot de arbeidsvoorwaarden.


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie.
De organisatie bestaat uit twee productgroepen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening & Jeugd.

Voor de productgroep Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening & Jeugd is Dynamo per direct op zoek naar een


3 ochtenden (ma-ocht aangevuld met 2 ochtenden) gemiddeld 11,5 uur per week/ 13,5 uur uitvoering


De pedagogisch medewerker spelinloop is werkzaam op verschillende locaties, waar kinderen van 0 - 2,5 jaar samen met één van hun ouders kunnen komen. De pedagogisch medewerker draagt bij aan een laagdrempelige voorziening in de buurt waar ouders kunnen samenkomen met hun kind. - Je verwijst ouders door naar samenwerkingspartners in de buurt als zij vragen hebben of ondersteuning nodig hebben - Je hebt regelmatig overleg met coördinator spelinlopen en de collega's spelinloop vanuit de andere locaties - Je draagt zorg voor de locatie zodat de kinderen in een hygiënische en veilige omgeving kunnen spelen


- Je hebt kennis van de ontwikkelingsstimulering bij jonge kinderen en kan dit vertalen naar kind- en ouder activiteiten - Je hebt kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne - Je bent in staat zijn de veiligheid en goede sfeer op de voorziening te creëren en te bevorderen - Je bent in staat om met ouders en jonge kinderen om te gaan van verschillende sociale en culturele afkomst - Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van contact met ouders/verzorgers en externe partijen


De functie is ingeschaald in salarisschaal 5 met een minimum van € 1.974,- en een maximum van € 2.754,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week. Een goede pensioenvoorziening, een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget behoren tot de arbeidsvoorwaarden.


Miranda de Wit per telefoonnummer: of per mail: of
Ineke Dijkstra per telefoonnummer: of per mail:


De gesprekken vinden plaats op 1 oktober 2019, hiervoor ontvang je telefonisch een uitnodiging.


De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie.

In de wijken IJburg /Zeeburgereiland, Oud oost en Watergraafmeer werkt Dynamo samen met partijen op het gebied van zorg, welzijn en participatie. Dynamo is partner voor maatschappelijke dienstverlening, wijkzorg en participatie. Het maken van verbindingen en zoeken naar nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke deelname te vergroten nemen een belangrijke plaats in het werk in.

Voor de productgroep Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening & Jeugd, gebiedsteams Oost, is Dynamo per direct op zoek naar:


Sociaal raadslieden maken onderdeel uit van een wijkteam van maatschappelijke dienstverleners en participatiemedewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het geven van informatie en advies op een breed sociaal juridisch terrein, zowel individueel als in groepen. Dat zijn vooral ouderen en mensen met weinig opleiding, een laag inkomen, weinig zelfredzaamheid en mensen met een beperking.

- informatie geven over financiële, administratieve, juridische vragen, vraag en motivatie van de klant inventariseren en analyseren om dit vervolgens samen om te zetten in een actie. - informatie en advies en voorlichtingen geven over regelingen, wet- en regelgeving en de rechten en plichten van de klant. - concrete dienstverlening leveren gericht op zelfredzaamheid van de klant, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften en in individuele afspraken. - de dienstverlening aan de klanten optimaliseren door o.a. nauw samen te werken met collega's van Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie.

- Je hebt kennis/ervaring op het sociaal-juridisch terrein met een passende HBO/WO opleiding. - Je bent een positief ingestelde medewerker die goed kan samenwerken met collega's sociaal raadslieden en schuldhulpverleners, maatschappelijke dienstverleners en participatiemedewerkers. - Je sluit met je communicatie aan op de mogelijkheden en belevingswereld van de klant, daar waar mogelijk kan je klanten vaardigheden aanleren om het in de toekomst zelf te regelen. - Je bent in staat en vindt het leuk om mee te denken over beleid binnen het werkveld en kunt nieuwe voorstellen uitwerken.


De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 met een minimum van € 2.676,- en een maximum van € 3.742,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week. Een goede pensioenvoorziening, een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget behoren tot de arbeidsvoorwaarden.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Juliette Franssen, telefoon .


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening & Jeugd.

Voor de diverse voorscholen van Dynamo verspreid over Oud Oost, Watergraafsmeer, Zuid, Centrum en West is Dynamo op zoek naar meerdere:


5 uur met beschikbaarheid van minimaal 3 dagen (tussen 08:00-15:00) per week
10 uur met beschikbaarheid van minimaal 4 dagen (tussen 08:00-15:00) per week


Je hebt zin in de dag, je hoort van je collega dat er leuke activiteiten in de planning staan. Je overlegt met je collega wat jouw taken zijn die dag en krijgt bijzonderheden van de kinderen overgedragen.
De eerste kinderen komen over een kwartier en je zorgt met jouw collega dat de groep er uitnodigend uitziet.

De medewerkers van de invalpool zijn onderdeel van het gebiedsteam en vallen hiërarchisch onder de betreffende teamleider.


Het werken met een VVE-methode (Kaleidoscoop, Startblokken, Uk en Puk, Piramide) gaat jou goed af.


- kan je een goede inhoudelijke bijdrage geven om samen met collega's de uitvoering van het dagprogramma en de activiteiten te realiseren - werk je graag mee aan een optimale personele inzet binnen de organisatie, ook als dit betekent dat je ingezet wordt bij locaties is verschillende gebieden van Amsterdam.

- Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor onder andere VVE.

- Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 5 tot 6 uur in de ochtend geopend.

Als jij gebruik wil maken van deze regeling werk je iedere week een aantal uren meer om deze extra weken verlof te compenseren.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 6 met een minimum van € 2.047,- en een maximum van € 2.793,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met teamleider Naima Azzouz, per telefoonnummer .


Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen en Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Voor Voorschool De Kraal 2, gelegen aan het Paradijsplein, is Dynamo op zoek naar een:

De eerste kinderen komen over een kwartier en je zorgt met jouw collega dat de groep er uitnodigend uitziet. Je signaleert dat er nu onvoldoende tijd is om de ouder goed te woord te staan en maakt een afspraak voor later die dag.


Het werken met een VVE methode (Kaleidoscoop, Startblokken, Uk en Puk, Piramide) gaat jou goed af.


• kan je een goede inhoudelijke bijdrage geven om samen met collega's het groepsplan en themaplanning op te stellen,
• investeer je in een open communicatiestructuur met ouders, collega's en samenwerkingspartners waardoor de kinderen zo compleet mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling en de doorgaande leerlijn met de basisschool wordt gerealiseerd,
• werk je graag mee aan een optimale personele inzet binnen de organisatie, ook als dit betekent dat je (incidenteel) op een andere locatie moet werken.


Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor onder andere VVE.

Ondersteuning van een teamleider, pedagogisch coach en een ouderbetrokkenheid coördinator.

Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorscholen zijn dagdelen van 5 uur in de ochtend geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.

De functie is ingeschaald in salarisschaal 6 met een minimum van € 2.047,- en een maximum van € 2.793,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teamleider Naima Azzouz, per telefoonnummer .


Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers worden er lessen gegeven op maandagochtend, dinsdagavond en donderdagavond.

- En die beschikbaar is voor een avond in de week (dinsdag of donderdag van 19.30 - 21.30).


Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers worden er lessen gegeven op maandagochtend, dinsdagavond en donderdagavond.


Nieuwe deelnemers melden zich bij jou aan en jij neemt een intake met ze af om te kijken in welke groep ze kunnen.


Er zijn veel mensen die extra hulp nodig hebben en niet altijd in staat zijn om zelf klusjes te doen in huis of in de tuin. Met een tuin- en klussendienst in Watergraafsmeer willen we mensen die dat nodig hebben hulp aanbieden met deze klusjes.


Er zijn veel mensen die extra hulp nodig hebben en niet altijd in staat zijn om zelf klusjes te doen in huis of in de tuin. Met een tuin- en klussendienst in Watergraafsmeer willen we mensen die dat nodig hebben hulp aanbieden met deze klusjes.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.